Swing

Swing

I dag skal vi ta en svingende tur ned minnenes vei og utforske den fascinerende utviklingen av en av de mest ikoniske dansestilene – swingdans. Så ta på danseskoene dine og gjør deg klar til å jive gjennom tidene! «Swing» er en paraplybetegnelse som dekker en hel familie av danser som oppsto i swing-æraen på…

The Rhythm of the People: A Glimpse into the History of Dominican Bachata

Dominican bachata is a captivating and rhythmic music and dance genre that is an integral part of Dominican Republic’s culture. We believe that the bachata we know today was born nearly a century ago and was popular in the villages and rural areas of the Dominican Republic. Initially, bachata was a local form of music through which people could share their struggles, joys, and heartaches. Essentially, it was the music of ordinary people, and they sang about love, loss, and everyday life.