Mai Mentzoni og Sirin Våge Corbacioglu

Mai Mentzoni og Sirin Våge Corbacioglu er begge profesjonelle dansere, og har jobbet både utøvende og med danseundervisning i en årrekke. De har videreutdanning i danse- og bevegelsesterapi fra Universitetet i Sørøst-Norge.

Ved siden av å være dansere, er Mai utdannet psykolog og Sirin utdannet pedagog. De har bred erfaring fra ulike bevegelsesformer, som yoga, magedans, samtidsdans, selskapsdans, ballett og Dance Movement Therapy, og har holdt workshops i danse- og bevegelsesterapi for ulike grupper i alle aldre.

De tror at alle har positivt utbytte av å bevege seg!

Mai og Sirin underviser Danse- og bevegelseterapi (DBT).